lunes, 11 de enero de 2010

Agur, Jesusen AmaAgur, Jesusen Ama
Vascuence/Euskara

Agur, Jesusen Ama, Birjina maitea,
agur, itsasoko izar distiratzailea,
agur, zeruko eguzki pozkidaz betea,
agur, bekatarien kaia ta estalpea. (bis)

Baina zugandik alde bihotzak ezin du,
zuregana dihoa, zugan bizi nahi du.
Birjin berdingabea, onetsi nazazu;
agur, Ama nerea, agur, agur, agur! (bis)

Agur, Jesusen Ama
Castellano/Erdara

Salve, Madre de Jesús, Virgen María,
salve, estrella del mar resplandeciente,
salve, sol del cielo llena de destellos,
salve, puerto y refugio de los pecadores. (bis)

Pero el corazón no puede alejarse de ti,
va hacia ti quiere vivir en ti.
Virgen sin par bendíceme;
¡salve, Madre mía, salve, salve, salve! (bis)

***